ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน

เมื่อโลกได้เข้าสู่สังคมอาเซียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่นี่จึงเปรียบเสมือนเป็นห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ ทางด้านวัฒนธรรมไทยและอาเซียน นำเสนออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย คล้ายคลึงและโดดเด่น สะท้อนให้เห็นถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรมร่วมกัน จากประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาของผู้คน ที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยด้วยระบบมัลติมีเดีย เพื่อให้ผู้ชมเข้าใจได้ง่าย และเพลิดเพลินไปกับการเดินชมพื้นที่ต่างๆ ทั้ง 6 โซน ประกอบด้วย

· ส่วนที่ 1 เราอยู่ร่วมกัน เป็นเรื่องราวแห่งประวัติศาสตร์ดินแดนอุษาคเนย์
· ส่วนที่ 2 ผูกพันหนึ่งเดียว ทำความรู้จักกับประชาคมอาเซียนด้วยมุมมองในมิติเชิงวัฒนธรรม
· ส่วนที่ 3 เที่ยวไปในอาเซียน สัมผัสประสบการณ์เสมือนอยู่บนถนนแห่งวัฒนธรรมกับการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
· ส่วนที่ 4 หมุนเวียนเปลี่ยนเรื่องเล่า นิทรรศการวัฒนธรรมอาเซียนจากทุกชาติสมาชิก
· ส่วนที่ 5 เรียนรู้ในสวน ASEAN บริการสืบค้นข้อมูลความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
· ส่วนที่ 6 ชวนกันสร้างสรรค์ เป็นพื้นที่ใช้สอยที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะกับรูปแบบกิจกรรม สร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมของอาเซียน เพื่อรองรับการสร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรมร่วมกัน
นอกจากนี้ ยังมีห้องฉายภาพยนตร์ขนาดใหญ่ในหัวข้อ “เราอยู่ร่วมกัน” เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ร่วมแหล่งภูมิภาคอาเซียนในนิทานเรื่องตากับหลาน และหัวข้อ “ผูกพันเป็นหนึ่งเดียว” ฉายภาพประวัติศาสตร์การลงนามเป็นสมาคมประชาชาติแห่งอาเซียน และเหตุการณ์ ประวัติศาสตร์ที่สำคัญ อีกทั้งโซนนิทรรศการหัวข้อเที่ยวไปในอาเซียน และอื่นๆ อีกมากมาย
ที่ตั้ง : ชั้น 3 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ซอยดำเนินกลางใต้ ถนนราชดำเนิน แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 เปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันอังคาร – อาทิตย์ เวลา 10.00 – 17.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0 2422 8943, 0 2422 8947, 09 2248 2429
/ขอบคุณ ททท