แนะดูแลใจ-กาย ทั้งผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่

กรมสุขภาพจิต ห่วงใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้และเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยเหลือ แนะวิธีการดูแลสุขภาพใจ-กาย ในกลุ่มของผู้ประสบภัยที่มีกว่า 1 แสนคน ให้ยึดหลัก 6 ประการ อาทิพักผ่อนให้เพียงพอ มองโลกในแง่ดีพลิกวิกฤติน้ำท่วมให้เป็นโอกาสดีๆในครอบครัว ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก้เครียด ส่วนเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยเหลือ แนะยึดหลักผนึกกำลัง เสริมแรงใจ ขอบคุณ การเชียร์กัน และปลอดภัยไว้ก่อน

ช่วยลดเครียดสะสมจากการทำงานได้ นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดในภาคใต้ขณะนี้ กรมสุขภาพจิตได้มอบหมายให้โรงพยาบาลจิตเวชและศูนย์สุขภาพจิตที่อยู่ใน จ.สุราษฎร์ธานีและจ.สงขลา จัดทีมจิตแพทย์เอ็มแค็ท (Mental Health Crisis Assessment and treatment team :MCATT ) วางแผนการให้บริการร่วมกับทีมจิตแพทย์เอ็มแค็ทจากโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้การดูแลจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทุกกลุ่มคือครอบครัวที่สูญเสียบุคคลในครอบครัวหรือญาติพี่น้อง กลุ่มผู้สูญเสียที่อยู่อาศัย พืชผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน ทั้งที่อยู่ในศูนย์พักพิงและอยู่ในบ้านที่มีน้ำท่วมขัง และกลุ่มผู้ให้การช่วยเหลือ เช่น หน่วยบรรเทาสาธารณภัย ตำรวจ ทหาร อาสาสมัคร บุคลากรสาธารณสุข ผู้นำชุมชน เป็นต้น รวมทั้งผู้ป่วยจิตเวชเก่าที่อยู่ในพื้นที่ เนื่องจากน้ำท่วมอาจทำให้ยาที่กินประจำสูญหาย อาการกำเริบจากปัญหาขาดยาได้ ในรายที่พบว่ามีปัญหาจิตใจ เช่นเครียดจัด หรือมีอาการซึมเศร้า จะให้การดูแลอย่างต่อเนื่องจนกว่าอาการจะเป็นปกติ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth