เทคนิคสอนลูกรักให้จิตใจดี

การสร้างสังคมที่ดีสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเรา และต้องช่วยกันปลูกฝังความดีสู่หัวใจลูกตั้งแต่ยังเล็ก พญ. ถิรพร ตั้งจิตพร จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีเทคนิคการเลี้ยงลูกให้จิตใจดีมาแนะนำและใช้ได้จริง

เบาหวานกับสุขภาพช่องปาก

การเป็นเบาหวานส่งผลทำให้ติดเชื้อง่าย แผลหายช้า จึงอาจส่งผลต่อการรักษาทางทันตกรรมบางประเภท โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับศัลยกรรม เช่น การถอนฟัน การผ่าตัดเหงือกและกระดูก การฝังรากฟันเทียม การรักษาคลองรากฟัน เป็นต้น เบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาสุขภาพสำคัญ เนื่องจากเป็นต้นเหตุให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ซึ่งมีอันตรายถึงชีวิต ปัญหาแทรกซ้อนของเบาหวานด้านหนึ่งที่คนทั่วไปอาจไม่ทราบหรือไม่ได้นึกถึง คือ ผลของเบาหวานต่อสุขภาพช่องปาก ภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานต่อช่องปากมีสาเหตุเช่นเดียวกับโรคแทรกซ้อนในอวัยวะอื่น ๆ นั่นคือ เป็นผลจากการติดเชื้อง่าย แผลหายช้า และหลอดเลือดหนาตัวหรือตีบ เบาหวานทำให้ความชุกและความรุนแรงของการเกิดโรคปริทันต์อักเสบเพิ่มมากขึ้น โรคปริทันต์เป็นปัญหาที่พบบ่อยมากในคนไทย เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้คนไทยสูญเสียฟัน และมีการทำลายของกระดูกขากรรไกร ผู้ป่วยเบาหวานมีโอกาสสูงที่จะเป็นโรคปริทันต์มากกว่าผู้ไม่เป็นเบาหวาน ในทางกลับกันโรคปริทันต์ทำให้การควบคุม ระดับนํ้าตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานทำได้ยากขึ้น นอกจากนี้ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุม ระดับนํ้าตาลในเลือดได้ไม่ดี ทำให้ทันตแพทย์ต้องระมัดระวังมากขึ้นเมื่อต้องให้การรักษาทางทันตกรรมบางประเภท

คุณค่ารัก (แท้) กับความหลากหลายทางเพศ

“ความรัก…ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเป็นคู่รักชายหญิงเสมอไป มันอยู่ที่ว่าเราเจอกับใครและรักกับใครต่างหาก แต่หลายคนมักมองว่า ความรักที่แท้จริงจะไม่เกิดขึ้นกับคนรักเพศเดียวกัน” ‘ความรักกับความหลากหลายทางเพศ’ ดีเจพี่อ้อย นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล คลื่นกรีนเวฟ 106.5 FM บอกเล่ามุมมอง ที่มีต่อความรักของผู้มีความหลากหลายทางเพศ หรือเพศที่สามว่า ความคิดที่เชื่อว่าต้องเป็นเพศนั้นหรือเพศนี้ถึงจะเป็นรักแท้ คู่รักชายจริงหญิงแท้ก็ใช่ว่าจะเจอรักแท้ทุกคู่ คบกันแล้วเลิกก็มี ขณะเดียวกันคู่รักชายกับชาย หรือหญิงกับหญิง หลายคู่ที่อยู่ดูแลกันยาวนานเป็น 10-20 ปี ไม่ว่าจะเป็นคู่รักชายหญิงหรือคู่รักเพศเดียวกัน หากเจอใครสักคนที่รักและมีความตั้งใจว่าจะไม่ทำให้เขาต้องเสียใจเพราะเรา “ถ้าทุกคนคิดแบบนี้ รักแท้ก็เกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นเพศอะไร แต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราไม่ได้รักกันมากพอ” ‘หลากความรัก หลายมุมมอง’ การเป็นเพศที่สามไม่ได้ทำให้ความอ่อนด้อยในความเป็นมนุษย์น้อยลง แต่เราใช้การสมมติมายึดติดว่า เพศที่สามเป็นเพศที่ผิดปกติต่างหาก สิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเป็นเพศอะไร แต่อยู่ที่ว่าเราวางตัวอย่างไร หากเราไม่ทำร้ายใคร ไม่เบียดเบียนใคร ทำประโยชน์เพื่อสังคมและผู้อื่นก็เป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่หรือ หากถามว่าสังคมจะยอมรับไหมหรือคิดอย่างไร จริงๆ แล้วมันขึ้นอยู่กับคนสองคนนะ ถ้ารักกันและเลือกแล้ว ก็ต้องดูแลและจับมือไปด้วยกัน คำพูดของคนอื่น พวกเขาก็แค่พูดและเดินจากไป คำพูดของใครก็ทำให้เราเป็นอย่างที่เราไม่ได้เป็นไม่ได้

แนะสตรีมีครรภ์เตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง

ปภ.แนะสตรีมีครรภ์เตรียมพร้อมเรียนรู้ข้อควรปฏิบัติ เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติในการเดินทางสำหรับสตรีมีครรภ์ โดยก่อนเดินทาง สตรีมีครรภ์ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพและประเมินความพร้อมของสภาพร่างกาย จัดเตรียมสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็นและวางแผนท่องเที่ยวในสถานที่ปลอดภัย สำหรับการโดยสารรถยนต์ ให้นั่งบริเวณเบาะด้านหน้าข้างคนขับ และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่เดินทาง กรณีโดยสารรถประจำทาง และรถไฟฟ้า ควรเพิ่มความระมัดระวังอันตราย หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีคนใช้บริการหนาแน่น ที่สำคัญ สตรีมีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ เพราะจะทรงตัวลำบาก ทำให้เสี่ยงต่อการตกรถและได้รับอันตราย รวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินทางไกลในช่วงตั้งครรภ์หรือใกล้คลอด เพราะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแท้งและเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า สตรีมีครรภ์เป็นกลุ่มที่มี ความเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากการเดินทาง เนื่องจากสภาพร่างกายและสรีระที่เปลี่ยนแปลงในขณะตั้งครรภ์ โดยเฉพาะหากประสบอุบัติเหตุจะทำให้ได้รับบาดเจ็บรุนแรง ส่งผลให้เสี่ยงต่อการเกิดภาวะแท้งและเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ เพื่อความปลอดภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะข้อควรปฏิบัติในการเดินทางสำหรับสตรีมีครรภ์ ดังนี้ ก่อนเดินทาง สตรีมีครรภ์ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพและประเมินความพร้อมของสภาพร่างกาย หากเจ็บป่วยควรพักผ่อนและรักษาตัวให้หายก่อนเดินทาง

เรื่องน่ารู้: ลูกตาล

ตาล จัดเป็นพืชดั้งเดิมของทวีปแอฟริกา ได้ขยายแพร่พันธุ์จนมีอยู่ทั่วไปในเอเชียเขตร้อนรวมทั้งประเทศไทย พบทั่วไปในทุกภาคของประเทศ และสามารถพบได้มากในภาคตะวันตก ในจังหวัดเพชรบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา และนครปฐม

นิทานข้ามกำแพง สร้างสุขจากเรือนจำสู่เด็กปฐมวัย

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. จัดงานนิทานข้ามกำแพง ชี้ผู้ใหญ่ทุกคนมีหัวใจของความอ่อนโยนเรื่องเด็ก กรุงเทพฯ 21 มิถุนายน 2560 คณะทำงานโครงการนิทานสร้างสุข จัดงานแถลงข่าว “นิทานข้ามกำแพง : พลังแสงแห่งรัก” เพื่อเปิดตัวชุดหนังสือเดินทางสร้างสุขเพื่อเด็กปฐมวัย โดยมีนางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงาน

8 หนทางสู่การเป็น ‘ผู้สูงอายุ’ ที่มีความสุข

ก่อนที่จะก้าวเข้าวัยสูงอายุ คนรอบข้างไม่ว่าจะเป็น ลูกๆ หลานๆ หรือแม่แต่กระทั่งผู้สูงอายุเองควรจะรับมือกับอารมณ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลง และเตรียมตัวเข้าสู่วัยสุงอายุอย่างมีความสุข ทางศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงได้รวบรวมความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุมาเผยแพร่ และให้ความสำคัญด้านสุขภาวะของผู้สูงอายุอีกด้วย เช็คอารมณ์ผู้สูงอายุ ด้วยอายุร่างกายที่ค่อยๆ เสื่อมสภาพลงตามกาลเวลา ทำให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ ดังนั้นเรามาสำรวจอารมณ์ของผู้สูงอายุ และทำความเข้าใจกับสาเหตุของอารมณ์นั้นๆ กันค่ะ

ปั้นนักนวดเลิกบุหรี่รุ่นจิ๋ว

การนวดกดจุด ไม่ใช่เพียงเพื่อ ช่วยเลิกบุหรี่  แต่เป็นการฟื้นฟู สร้างเสริมสุขภาพหลังจากที่เลิกบุหรี่แล้วอีกด้วย ทราบหรือไม่ว่า บุหรี่ 1 มวน มีสารประกอบ 600 ชนิด เมื่อจุดไฟสูบจะก่อให้เกิดสารเคมี 7,000 ชนิด มีสารก่อมะเร็ง 69 ชนิด และสารพิษอีกมาก โดย 50% ของคนที่สูบบุหรี่ จะตายด้วยบุหรี่ ซึ่ง 1 ใน 4 ของคนจะตายในช่วงอายุ 35-69 ปี “ถ้ายังสูบต่ออายุสั้นลง 10-20 ปี ถ้ายังสูบต่อไปเรื่อยๆ ชีวิตจะสั้นลงไปเรื่อยๆ การสูบบุหรี่จะส่งผลต่ออวัยวะเป็น มะเร็งปอด หัวใจ สมอง คนที่ตายจากบุหรี่สัมพันธ์กับโรคหัวใจ ทางเดินหายใจ ทุกวันนี้มีคนสูบบุหรี่จำนวน 12 ล้านคน หรือจะเป็นสัดส่วน คน 100 คน มีคนสูบบุหรี่ 32 คน เราจะต้องสร้างเด็กรุ่นใหม่วัย 15-20 ปี มีความเข้มแข็งไม่สูบบุหรี่ หรือเรียกกันว่า […]

‘ปลูกผักกินเอง’ ทางเลือกสู่อาหารปลอดภัย

ปกติการเลือกซื้อผักเพื่อนำมาปรุง และรับประทานเองเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับสุขภาพ เพราะเราสามารถกำหนดสัดส่วนเครื่องปรุงให้ไม่มัน เค็มหรือหวานมากเกินไปได้ แต่วันนี้เราจะต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น เพราะผักเหล่านั้นอาจมีสารพิษปนเปื้อนจากการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกได้

แนะปรุงอาหารช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วิกฤตน้ำท่วมในหลายจังหวัดภาคใต้ นอกจากเรื่องยาและเวชภัณฑ์ที่ส่วนกลางจัดส่งลงไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือเรื่องของอาหารและน้ำดื่ม ที่จัดส่งลงไปช่วยบรรเทาทุกข์ให้แก่พี่น้องชาวใต้ ซึ่งประชาชนคนไทยพร้อมที่จะช่วยเหลือ แต่เหนือสิ่งอื่นใดที่ต้องคำนึงถึงคือ อาหารต้องดีต่อสุขภาพของผู้ประสบภัยด้วย ซึ่งกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีคำแนะนำในการเตรียมปรุงอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ดังนี้