โพลชี้ 85 ปี ประชาธิปไตยไทย ยังไม่ค่อยพัฒนา

สวนดุสิตโพล สำรวจความเห็นประชาชน 85 ปี ประชาธิปไตยไทย พบร้อยละ 47.17 เห็นว่ายังไม่ค่อยพัฒนา เพราะเป็นเรื่องที่จับต้องได้ยาก ประชาชนไม่มีส่วนร่วม ร้อยละ 14.75 เห็นว่าพัฒนาดีขึ้นเพราะมีรัฐธรรมนูญใหม่ ประชาชนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง

วัดโอกาสศรีบัวบาน

วัดโอกาสหรือวัดโอกาสศรีบัวบาน เป็นวัดเก่าแก่คู่เมืองนครพนมและเป็นที่ประดิษฐานพระติ้วและพระเทียมพระพุทธรูปแฝดอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวนครพนมมาแต่โบราณ นอก จากนี้ภายในโบสถ์ยังมีภาพจิตรกรรมที่สวยงามน่าชมด้วย สิ่งน่าสนใจภายในวัด ได้แก่พระติ้วและพระเทียม เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสององค์ที่มีพุทธลักษณะเหมือนกันทุกประการ แกะสลักจากไม้ตะเคียน ขนาดหน้าตักกว้าง 39 ซม. สูง 60 ซม. ประดิษฐานในบุษบกทรงปราสาทที่ตั้งอยู่ด้านหน้าพระประธานในโบสถ์ พระเทียมอยู่ทางขวามือของพระประธาน ส่วนพระติ้วอยู่ทางซ้ายพระติ้วและพระเทียมมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ กล่าวกันว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีมาแต่ครั้งอาณาจักรศรีโคตรบูรกำลังรุ่งเรืองในสมัยพระเจ้าศรีโคตรบูรหลวง พระองค์ทรงให้ขุดเรือโกลนเพื่อใช้เป็นเรือพระที่นั่ง เมื่อขุดเรือสำเร็จแล้ว จึงเคลื่อนเรือ ลงสู่แม่น้ำโขง โดยใช้เครื่องทุ่นแรงที่เป็นไม้หมอนกลมเล็กจำนวนหลายท่อนวางเป็นแนวใต้ท้องเรือ เพื่อช่วยชักลากเรือให้เคลื่อนไปสะดวกยิ่งขึ้น แต่ขณะเรือเคลื่อนมาถึงไม้หมอนท่อนหนึ่งซึ่งเป็นไม้ติ้วก็ไม่สามารถเคลื่อนต่อไปได้ ทั้งไม้หมอนนั้นก็กระเด็นออกไป การชักลากเรือต้องใช้ความพยายามอยู่นานจึงนำเรือลงสู่แม่น้ำได้สำเร็จ เชื่อกันว่า หมอนไม้ติ้วนั้นเป็นพญาไม้ซึ่งมีเทวดาสิงสถิตอยู่ พระเจ้าศรีโคตรบูรหลวงจึงโปรดให้นำไปแกะสลักเป็นพระติ้ว เมื่อวันอังคาร เดือน 7 แรม 8 ค่ำ ปีกุน ตรงกับ พ.ศ. 1327 แล้วจัดพิธีสมโภชเป็นพระมิ่งเมืองนครศรีโคตรบูรต่อมาในสมัยพระเจ้าขัติยวงศาบุตรามหาราชกษัตริย์องค์ต่อมา ได้เกิดไฟไหม้ในหอพระติ้ว ชาวบ้านไม่สามารถนำพระติ้วออกมาได้ จึงคิดกันว่าพระติ้วคงจะไหม้ไปในกองเพลิง พระเจ้าขัติยวงศาฯ จึงโปรดให้นำไม้มงคลมาแกะสลักเป็นพระพุทธรูปขึ้นแทนพระติ้ว พระพุทธรูปองค์ใหม่นี้เหมือนพระติ้วองค์เดิมไม่ผิด เพี้ยน ในเวลาต่อมาได้พบพระติ้วองค์เดิมในลำน้ำโขง พระเจ้าขัติยวงศาฯ จึงทรงอัญเชิญมาประดิษฐานคู่กับพระติ้วองค์ใหม่ซึ่งมีพระนามใหม่ว่าพระเทียมนับแต่นั้นมา

เรื่องน่ารู้: ลูกตาล

ตาล จัดเป็นพืชดั้งเดิมของทวีปแอฟริกา ได้ขยายแพร่พันธุ์จนมีอยู่ทั่วไปในเอเชียเขตร้อนรวมทั้งประเทศไทย พบทั่วไปในทุกภาคของประเทศ และสามารถพบได้มากในภาคตะวันตก ในจังหวัดเพชรบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา และนครปฐม

เวียดนามตั้งเป้าขยายตลาดส่งออกลิ้นจี่

ตลาดส่งออกลิ้นจี่ของเวียดนามไปจีนมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในรอบปีนี้เกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ในจังหวัดบั๊กซาง ส่งออกลิ้นจี่ไปจีนแล้วถึง 9,500 ตัน

วัดป่ากลางทุ่ง

วัดป่ากลางทุ่ง รวมวัดกลางทุ่งและวัดป่าใต้เข้าด้วยกันและตั้งชื่อว่าวัดป่ากลางทุ่ง จากหลักฐานรูปแบบศิลปะอุโบสถเก่าสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 ราวปี พ.ศ. 2385 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ทรงโถงหลังคามุงกระเบื้องไม่มีช่อฟ้าใบระกา มีชายคากันฝนด้านหน้า หน้าบรรณเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณประกอบลายช่อดอกไม้ ติดกระเบื้องถ้วยเบญจรงค์ประดับที่ดอกอันเป็นรูปแบบที่นิยมในสมัยนั้น นอกจากนี้ประตูหน้าต่างเจาะเป็นช่องสี่เหลี่ยมตกแต่งอย่างเรียบง่าย ซุ้มประตูแต่งลายปูนปั้นเป็นรูปเทพพนม ซุ้มหน้าต่างแต่ละบานตกแต่งลายปูนปั้นต่าง ๆ กัน สีมาเป็นปูนปั้นสลักลวดลายตั้งอยู่บนฐานบัว มีเจดีย์ย่อมุมไม้ 12 ทาสีทองอยู่ 2 องค์เบื้องหน้าอุโบสถ สันนิษฐานว่าด้านในบรรจุอัฐิธาตุผู้สร้างอารามแห่งนี้ ภายในอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าและใหม่ของวัด โดยภาพผนังอุโบสถโดยรอบเขียนเรื่องพระเจ้าสิบชาติหรือทศชาติด้วยสีที่สกัดจากพืชและสารตามธรรมชาติแม้จะชำรุดทรุดโทรมลงไปก็ยังคงเรื่องราวไว้อย่างเดิม ต่อมาในปี พ.ศ. 2530 ได้มีการสร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้นเป็นอาคารทรงไทยหลังคามุงกระเบื้องซ้อน 2 ชั้น มีปีนกลาดลงด้านละ 2 ตับ ซุ้มประตูและหน้าต่างทรงมงกุฎ มีพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรอยู่กลางซุ้ม ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปเป็นพระประธานลักษณะเช่นเดียวกับพระพุทธชินราช หน้าตัก 40 นิ้ว สูง 50 นิ้ว ผนังโบสถ์ฉาบเรียบให้ความสงบกับผู้มาเยือน และปี พ.ศ. 2545 ระหว่างโบสถ์เก่าและโบสถ์หลังใหม่ได้สร้างศาลาการเปรียญหลังใหญ่ 2 ชั้น ก่ออิฐถือปูนทรงไทย เพื่อความงดงามและใช้ในงานพิธีการต่างๆของวัด

นิทานข้ามกำแพง สร้างสุขจากเรือนจำสู่เด็กปฐมวัย

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. จัดงานนิทานข้ามกำแพง ชี้ผู้ใหญ่ทุกคนมีหัวใจของความอ่อนโยนเรื่องเด็ก กรุงเทพฯ 21 มิถุนายน 2560 คณะทำงานโครงการนิทานสร้างสุข จัดงานแถลงข่าว “นิทานข้ามกำแพง : พลังแสงแห่งรัก” เพื่อเปิดตัวชุดหนังสือเดินทางสร้างสุขเพื่อเด็กปฐมวัย โดยมีนางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงาน

‘การุณ’เผยคุย ผอ.รร.ในคลิปแป๊ะเจี๊ยะแล้ว อ้างถูกแกล้ง

เลขาธิการ กพฐ.เผย ผอ.ในคลิปโรงเรียนดังรับแป๊ะเจี๊ยะ 4 แสน อ้างถูกกลั่นแกล้ง ชี้หากตรวจสอบพบว่าผิดจริงต้องไล่ออก พร้อมคืนเงินทั้งหมดให้ผู้ปกครอง

วัดตำหนักสวนขวัญศิริมังคลาจารย์

วัดสิริมังคลาจารย์ หรือวัดสวนขวัญ ที่มีนามอย่างเป็นทางการว่าวัดตำหนักสวนขวัญศิริมังคลาจารย์นั้น สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.2050 ในสมัยพระเจ้าศิริธรรมจักรพรรดิราช (พระเมืองแก้ว) กษัตริย์องค์ที่ 13 แห่งราชวงศ์มังราย โดยภายในวัดมีอาศรมอันเป็นที่จำพรรษาของพระสิริมังคลาจารย์ ผู้นิพนธ์พระคัมภีร์ “มังคลัตถทีปนี” ซึ่งปัจจุบันนี้อาศรมนั้นได้ชำรุดทรุดโทรมปรักหักพังลงแล้ว อย่างไรก็ตาม ความสำคัญของปูชนียบุคคลท่านนี้ที่มีในอดีต ได้ทำให้วัดตำหนักเป็นอีกจุดหมายหนึ่งสำหรับคนรักประวัติศาสตร์และอยากต่อจิ๊กซอว์เรื่องราวในอดีตของล้านนาได้เต็มภาพมากขึ้น

8 หนทางสู่การเป็น ‘ผู้สูงอายุ’ ที่มีความสุข

ก่อนที่จะก้าวเข้าวัยสูงอายุ คนรอบข้างไม่ว่าจะเป็น ลูกๆ หลานๆ หรือแม่แต่กระทั่งผู้สูงอายุเองควรจะรับมือกับอารมณ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลง และเตรียมตัวเข้าสู่วัยสุงอายุอย่างมีความสุข ทางศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงได้รวบรวมความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุมาเผยแพร่ และให้ความสำคัญด้านสุขภาวะของผู้สูงอายุอีกด้วย เช็คอารมณ์ผู้สูงอายุ ด้วยอายุร่างกายที่ค่อยๆ เสื่อมสภาพลงตามกาลเวลา ทำให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ ดังนั้นเรามาสำรวจอารมณ์ของผู้สูงอายุ และทำความเข้าใจกับสาเหตุของอารมณ์นั้นๆ กันค่ะ

วัฒนา สารภาพแค้นทหารสลายชุมนุมปี 53

 “วัฒนา”สารภาพแค้นทหารสลายชุมนุมปี 53 – ปล่อยตัวเมีย-ลูกแล้ว แต่คุมเพื่อนสาวคนสนิทสอบต่อ